معنی و ترجمه کلمه to hold in respect به فارسی to hold in respect یعنی چه

to hold in respect


احترام کردن ،احترام گزاردن به ،محترم داشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها