معنی و ترجمه کلمه to huddle oneself up به فارسی to huddle oneself up یعنی چه

to huddle oneself up


خودراپيچيدن ،خود را جمع کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها