معنی و ترجمه کلمه to inhabit a house به فارسی to inhabit a house یعنی چه

to inhabit a house


در خانه اى ساکن شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها