معنی و ترجمه کلمه to inlay gems in anything به فارسی to inlay gems in anything یعنی چه

to inlay gems in anything


چيزيرا گوهر نشان کردن ،گوهر در چيزى نشاندن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها