معنی و ترجمه کلمه to keep off به فارسی to keep off یعنی چه

to keep off


دور کردن ،دورنگاه داشتن ،دفع کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها