معنی و ترجمه کلمه to kiss hands(or the hand) به فارسی to kiss hands(or the hand) یعنی چه

to kiss hands(or the hand)


دست پادشاه بزرگى راهنگام رفتن به ماموريت بعنوان بدرود بوسيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها