معنی و ترجمه کلمه to knock head به فارسی to knock head یعنی چه

to knock head


سجود،چيزى که عبارت ازگذاشتن پيشانى بر روى زمين ،پيشانى برخاک نهادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها