معنی و ترجمه کلمه to knock the bottom out of به فارسی to knock the bottom out of یعنی چه

to knock the bottom out of


باطل کردن ،خنثى کردن ،بى اثرکردن ،رد کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها