معنی و ترجمه کلمه to know the ropes به فارسی to know the ropes یعنی چه

to know the ropes


راه هاى کارى را بلد بودن ،لم کارى رادانستن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها