معنی و ترجمه کلمه to lay in به فارسی to lay in یعنی چه

to lay in


ذخيره کردن ،ضربت زدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها