معنی و ترجمه کلمه to lay waste به فارسی to lay waste یعنی چه

to lay waste


ويران يا غارت کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها