معنی و ترجمه کلمه to lend a (helping)hand به فارسی to lend a (helping)hand یعنی چه

to lend a (helping)hand


دست يارى دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها