معنی و ترجمه کلمه to let blood به فارسی to let blood یعنی چه

to let blood


رگ زدن ،خون گرفتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها