معنی و ترجمه کلمه to let fall به فارسی to let fall یعنی چه

to let fall


انداختن ،ول کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها