معنی و ترجمه کلمه to lick the dust به فارسی to lick the dust یعنی چه

to lick the dust


بزمين خوردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها