معنی و ترجمه کلمه to lie on the face به فارسی to lie on the face یعنی چه

to lie on the face


دمر خوابيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها