معنی و ترجمه کلمه to live a long life به فارسی to live a long life یعنی چه

to live a long life


عمر دراز کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها