معنی و ترجمه کلمه to look back به فارسی to look back یعنی چه

to look back


سرد شدن ،از پيشرفت خود دارى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها