معنی و ترجمه کلمه to look blue به فارسی to look blue یعنی چه

to look blue


افسرده يابوربنظرامدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها