معنی و ترجمه کلمه to look on with به فارسی to look on with یعنی چه

to look on with


بديده به( چيزى ) نگاه کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها