معنی و ترجمه کلمه to look sharp به فارسی to look sharp یعنی چه

to look sharp


شتاب کردن ،جنبيدن ،تيز نگاه کردن ،خوب پاييدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها