معنی و ترجمه کلمه to lose courage به فارسی to lose courage یعنی چه

to lose courage


بى جرات شدن ،ترسيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها