معنی و ترجمه کلمه to lose face به فارسی to lose face یعنی چه

to lose face


نام نيک يا اعتبارخودرا ازدست دادن ،پست شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها