معنی و ترجمه کلمه to make a mess of به فارسی to make a mess of یعنی چه

to make a mess of


سر هم بندى کردن ،ضايع کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها