معنی و ترجمه کلمه to make a pause به فارسی to make a pause یعنی چه

to make a pause


ايست کردن ،مکث کردن ،توقف کردن ،درنگ کردن ،تامل کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها