معنی و ترجمه کلمه to make a point of به فارسی to make a point of یعنی چه

to make a point of


اهميت دادن ،ضرورى دانستن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها