معنی و ترجمه کلمه to make friends with anyone به فارسی to make friends with anyone یعنی چه

to make friends with anyone


با کسى اشنايى يا دوستى( پيدا )کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها