معنی و ترجمه کلمه to make havoc of به فارسی to make havoc of یعنی چه

to make havoc of


ويران کردن ،برباد دادن ،غارت کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها