معنی و ترجمه کلمه to make r. به فارسی to make r. یعنی چه

to make r.


تلافى کردن ،جبران کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها