معنی و ترجمه کلمه to make up for به فارسی to make up for یعنی چه

to make up for


جبران کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها