معنی و ترجمه کلمه to meet a demand به فارسی to meet a demand یعنی چه

to meet a demand


بازرگانى : تقاضايى را براوردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها