معنی و ترجمه کلمه to mend the fire به فارسی to mend the fire یعنی چه

to mend the fire


سوخت به اتش رساندن ،اتش را تيز کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها