معنی و ترجمه کلمه to miss the buy به فارسی to miss the buy یعنی چه

to miss the buy


فرصت را ازدست دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها