معنی و ترجمه کلمه to open the ball به فارسی to open the ball یعنی چه

to open the ball


اول رقصيدن ،پيش قدم شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها