معنی و ترجمه کلمه to orient oneself به فارسی to orient oneself یعنی چه

to orient oneself


چهار سوى خود را پيدا کردن ،جهات چهار گانه خود را تعيين کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها