معنی و ترجمه کلمه to out ward seeming به فارسی to out ward seeming یعنی چه

to out ward seeming


ظاهرا`،برحسب ظاهر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها