معنی و ترجمه کلمه to pass muster به فارسی to pass muster یعنی چه

to pass muster


پذيرفته شدن ،در بازديد ارتش و مانند انها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها