معنی و ترجمه کلمه to pay back به فارسی to pay back یعنی چه

to pay back


پس دادن ،برگرداندن ،افزودن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها