معنی و ترجمه کلمه to perform a piece of music به فارسی to perform a piece of music یعنی چه

to perform a piece of music


ساز زدن ،قطعه موسيقى را درست درساز ادا کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها