معنی و ترجمه کلمه to pick up oneself به فارسی to pick up oneself یعنی چه

to pick up oneself


خودرا نگاه داشتن ،از افتادن خود جلوگيرى کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها