معنی و ترجمه کلمه to place money in the bank به فارسی to place money in the bank یعنی چه

to place money in the bank


پول در بانک گذاشتن( ياسپردن)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها