معنی و ترجمه کلمه to plant down ther به فارسی to plant down ther یعنی چه

to plant down ther


اخ کردن ،پول نقد دادن ،اينه کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها