معنی و ترجمه کلمه to play on the violin به فارسی to play on the violin یعنی چه

to play on the violin


ويولن زدن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها