معنی و ترجمه کلمه to play possum به فارسی to play possum یعنی چه

to play possum


خودرا بنا خوشى زدن

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها