معنی و ترجمه کلمه to pluck up heart به فارسی to pluck up heart یعنی چه

to pluck up heart


جرات گرفتن ،دل پيداکردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها