معنی و ترجمه کلمه to plume oneself به فارسی to plume oneself یعنی چه

to plume oneself


با پيرايه خودرا اراستن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها