معنی و ترجمه کلمه to preen oneself به فارسی to preen oneself یعنی چه

to preen oneself


خود ارايى کردن

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها