معنی و ترجمه کلمه to pull(orwear) a long face به فارسی to pull(orwear) a long face یعنی چه

to pull(orwear) a long face


سيماى جدى يا گرفته بخود دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها