معنی و ترجمه کلمه to pull off به فارسی to pull off یعنی چه

to pull off


برداشتن ،باوجود دشوارى انجام دادن ،بردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها