معنی و ترجمه کلمه to pursue pleasure به فارسی to pursue pleasure یعنی چه

to pursue pleasure


دنبال خوش گذرانى رفتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها